Hugel labs doet zelfstandig en onafhankelijk onderzoek naar energieoplossingen. Focus ligt op opwekking, opslag en omzetting.

Energie is de basis van alles. Energie is overal om ons heen, maar moet geïsoleerd worden om bruikbaar te kunnen zijn. Concepten als opwekking, opslag en omzetting (transformatie) en optimalisatie, Hugel’s QAUTTR-O principe zijn hierbij allemaal van belang.

Het doel bij Hugel Labs is systematisch toegepast onderzoek te doen naar innovatieve manieren om energie te onttrekken uit de omgeving, op te wekken uit lokale afvalstromen, pragmatisch, efficiënt en veilig op te slaan en waar nodig opgeslagen energie te transformeren naar een vorm van bruikbare energie (bijvoorbeeld van thermische energie naar elektrische energie).

Al dit onderzoek wordt met eigen middelen gefinancierd, waardoor Hugel Labs volledig onafhankelijk is, zonder invloed van overheden, energiemaatschappijen, etc.

Heeft u interesse in het onderzoek wat Hugel Labs doet, de visie en inzichten? Neem gerust contact op via info@hugel.eu.